Kontakt

Prevádzkovateľ:

Mpstar s. r. o.
Viktora Bilčíka 2722/35
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Fakturačné údaje:

IČO: 52321541
DIČ: 2120976000
IČ DPH: SK2120976000

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, Odd. Sro, vložka číslo: 34933/R

Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa, a.s.
Číslo bankového účtu: 5156903874/0900
IBAN: SK3009000000005156903874
SWIFT: GIBASKBX

Kontaktné údaje:

Telefón: +421 951 210 060
Email: info@littlebird.sk