Viktora Bilčíka 2722/35 - 915 01 Nové Mesto nad Váhom